पदाधिकारी

सह्याद्री प्रतिष्ठान महाराष्ट्र पदाधिकारी नावे
आणि संपर्क
पदाधिकाऱ्याचे नाव  संपर्क क्रमांक पद  विभाग  जिल्हा 
महाराष्ट्र प्रदेश 
श्री. श्रमिक
गोजमगुंडे 
9922887767 संस्थापक महाराष्ट्र 
श्री. प्रविण
शिर्के
9673337785 कार्यकारी
अध्यक्ष
महाराष्ट्र
श्री. सचिन
शेडगे
9175751273 अध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. दिलिप
वासुदेवराव रिंगणे
9158366866 उपाध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री सदानंद
पिलाने
7385243405 उपाध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. विनोद
लक्षमण पोखरकर
9769222555 उपाध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. श्रेष्ठ गोजमगुंडे 9822848080 कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. निलेश
जेजुरकर
7722074195 कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. संजय
केळकर (आमदार)
8108911799 कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. गणेश
सुरेश खुटवड
9545952429 सचिव महाराष्ट्र
श्री. विजय
प्रकाश ताकमोगे
8888850693 सह-सचिव महाराष्ट्र
श्री. कैलास
नामदेव ओव्हळकर
8554846226 सह-संपर्कप्रमुख महाराष्ट्र
श्री . राज
प्रल्हाद बलशेटवार
7350363591 अध्यक्ष माहिती
तंत्रज्ञान
महाराष्ट्र
श्री. गणेश
दत्ताराम रघुवीर
9773694877 अध्यक्ष दुर्गसंवर्धन
विभाग
महाराष्ट्र
श्री. राकेश
पोटफोडे
9922051098 अध्यक्ष दुर्गदर्शन विभाग महाराष्ट्र
विभागीय पदाधिकारी 
श्री. दिलीप गणसिंग घोरपडे 9763955716 अध्यक्ष उत्तर महाराष्ट्र
श्री. श्रीमंत आनंदसिंह शितोळे
देशमुख
9881449955 अध्यक्ष पश्चिम महाराष्ट्र
श्री. नरेंद्र
लाड
9822189862 अध्यक्ष सांस्कृतिक विभाग पश्चिम
महाराष्ट्र
श्री.
गोरक्षनाथ अमरसिंग कुंडलवाल
9011585124 कार्याध्यक्ष मराठवाडा
श्री. सुदर्शन कालिदास
गोरे
9823522499 सह-संपर्कप्रमुख मराठवाडा
श्री. प्रकाश विलासराव
बोरगावकर
7507501241 अध्यक्ष सांस्कृतिक विभाग मराठवाडा
पुणे जिल्हा 
श्री. कुणाल अप्पासाहेब कड 9028682818 संपर्कप्रमुख पुणे जिल्हा पुणे
श्री. गौरव
शेवाळे
9689017733 संपर्कप्रमुख पिंपरी चिंचवड पुणे
श्री. सुशांत
मोकाशी
7058349791 संपर्कप्रमुख पुणे शहर पुणे
श्री. अमित
विष्णू जाचक
9923339896 उपाध्यक्ष मावळ तालुका पुणे
श्री. विशाल
बाळासाहेब जवळकर
8380957484 संपर्कप्रमुख तळेगाव दाभाडे पुणे
श्री. प्रतिक
जाधव
9145174821 अध्यक्ष चाकण पुणे
श्री. राजकुमार
राऊत
7774055343 अध्यक्ष राजगुरुनगर शहर पुणे
श्री. विवेक
पापडे
9881644414 अध्यक्ष जुन्नर तालुका पुणे
श्री. सुजित
विजय पवार
9665225621 कार्याध्यक्ष जुन्नर तालुका पुणे
श्री. रतिलाल
बाबेल
9860389956 संपर्कप्रमुख जुन्नर/आंबेगाव
तालुका
पुणे
श्री. संतोष
जोरी
7709984458 संपर्कप्रमुख शिरूर तालुका पुणे
श्री. विनायक
लक्ष्मण दुधाणे
9890208852 संघटक भोर तालुका पुणे
श्री.
दत्तात्रय कुंजीर
9850142607 अध्यक्ष मुळशी तालुका पुणे
श्री. तुषार घोगरे 9158220408 संपर्कप्रमुख इंदापूर तालुका पुणे
मुंबई प्रांत 
श्री. रोहित देशमुख 9870333382 अध्यक्ष मुंबई प्रांत मुंबई प्रांत
श्री. अतुल
पडवळ
8268883091 सचिव मुंबई प्रांत मुंबई प्रांत
श्री. अभिषेक
अंकुश गोळे
8600553054 संपर्कप्रमुख मुंबई प्रांत मुंबई प्रांत
श्री. अमोल
रोहिदास खुटवड
9702258326 उपाध्यक्ष मुंबई शहर मुंबई प्रांत
श्री. नितीन
बबन शेंडगे
9769548999 संपर्कप्रमुख बोरिवली शहर मुंबई प्रांत
नवी मुंबई जिल्हा 
श्री. उल्हास सदगुणी काळे 9167641918 उपाध्यक्ष नवी मुंबई जिल्हा नवी मुंबई
श्री. संदिप
लक्ष्मण कदम
8691915242 उपाध्यक्ष (माहिती
तंत्रज्ञान)
नवी मुंबई जिल्हा नवी मुंबई
श्री. हरेश
विठ्ठल जाधव
8108852694 सचिव नवी मुंबई जिल्हा नवी मुंबई
श्री. विशाल
बागल
9768846069 सचिव नवी मुंबई जिल्हा नवी मुंबई
श्री. अमित भरत
ढोमसे
8108643136 संपर्कप्रमुख नवी मुंबई जिल्हा नवी मुंबई
श्री. सुरज नाईकरे 8080260561 संघटक नवी मुंबई जिल्हा नवी मुंबई
श्री. विशाल साबळे 9004214959 संघटक नवी मुंबई जिल्हा नवी मुंबई
श्री. मयूर उत्तम धुमाळ 9773336888 अध्यक्ष कोपरखैरणे नवी मुंबई
ठाणे जिल्हा 
श्री. महेश विनेरकर 8425935555 अध्यक्ष ठाणे जिल्हा ठाणे
श्री. नंदन
कुलकर्णी
9930903206 अध्यक्ष डोंबिवली शहर ठाणे
श्री. राहुल
महाजन
9167517164 अध्यक्ष कल्याण तालुका ठाणे
श्री. संदिप
देशमुख
9699494991 उपाध्यक्ष कल्याण तालुका ठाणे
श्री. गणेश
कदम
9594975890 संपर्कप्रमुख कल्याण तालुका ठाणे
श्री. अजिंक्य
अनंत हरड
9623585309 संघटक मुरबाड तालुका ठाणे
पालघर जिल्हा 
श्री. संदेश भोयर 9637748894 प्रसिद्धीप्रमुख वसई तालुका पालघर
नाशिक जिल्हा
श्री. अजिंक्य
अरुण महाले
9623337271 संपर्कप्रमुख नाशिक जिल्हा नाशिक
श्री. कृष्णा भोर 8793802624 अध्यक्ष नाशिक जिल्हा नाशिक
श्री. गौरव महेश पानथरे 7588351952 संघटक नाशिक जिल्हा नाशिक
श्री. समाधान
सुभाष हळदे
9403448136 अध्यक्ष नाशिक तालुका नाशिक
श्री. गोरक्ष
शिवाजी लबडे
7875527199 संपर्कप्रमुख नाशिक तालुका नाशिक
श्री. नितीन
नामदेव करंजकर
9326377779 उपाध्यक्ष नाशिक तालुका नाशिक
श्री. सचिन
मल्हारी मते
8796646717 उपसंघटक नाशिक तालुका नाशिक
श्री. उमेश
सुखदेव भावले
9011169995 संपर्कप्रमुख त्र्यंबकेश्वर
तालुका
नाशिक
श्री. रामदास
बोरसे
9673719737 संपर्कप्रमुख मालेगाव तालुका नाशिक
श्री. शुभम
मनोज नवले
8180817582 संपर्कप्रमुख निफाड तालुका नाशिक
अहमदनगर जिल्हा 
श्री. दिलीप सोनावणे 7588093325 जिल्हाध्यक्ष अहमदनगर जिल्हा अहमदनगर
श्री. डॉ. रमेश महादेव
वामन
9423231593 संपर्कप्रमुख अहमदनगर जिल्हा अहमदनगर
श्री. शंकर
सावित्रा शिंदे
7709241597 कार्याध्यक्ष अहमदनगर जिल्हा अहमदनगर
श्री. शिवाजी चौधरी 9763427717 कार्याध्यक्ष अहमदनगर जिल्हा अहमदनगर
श्री. साईप्रसाद प्रमोद
कुंभकर्ण
9011890279 उपाध्यक्ष अहमदनगर जिल्हा अहमदनगर
श्री. आकाश
राजेंद्र मोरगे
8446878472 संपर्कप्रमुख श्रीरामपूर
तालूका
अहमदनगर
श्री. संभाजी
मोरे
9604516169 अध्यक्ष पाथर्डी तालुका अहमदनगर
श्री. शिवाजी
कारभारी मुसळे
9970622700 अध्यक्ष संगमनेर तालुका अहमदनगर
श्री. राजाभाऊ
भाऊसाहेब सोनवणे
9552658667 संपर्कप्रमुख संगमनेर तालुका अहमदनगर
श्री. सागर
गरड
9860764500 संपर्कप्रमुख नेवासा तालुका अहमदनगर
श्री. सोपान
सारंगधर कदम
9673341325 संघटक नेवासा तालुका अहमदनगर
श्री. निलेश
घोलप
9503788002 संपर्कप्रमुख राहता तालुका अहमदनगर
श्री. रोशन
भांबारे
9762867649 संघटक राहता तालुका अहमदनगर
श्री.
दत्ताभाऊ गणपत शिंदे
9970013510 संपर्कप्रमुख पारनेर तालुका अहमदनगर
बीड जिल्हा 
श्री. निलेश भाटे 9511087999 अध्यक्ष बीड जिल्हा बीड
श्री . आकाश पाडोळे 9270003597 अध्यक्ष आष्टी तालुका बीड
श्री. प्रकाश
विलासराव बोरगावकर
7507501241 अध्यक्ष अंबेजोगाई तालुका बीड
अकोला जिल्हा
श्री. विशाल वसंतराव इचे 9028949757 संपर्कप्रमुख अकोला जिल्हा अकोला
संभाजीनगर जिल्हा
श्री. डॉ.
प्रशांत पोपटराव पंडूरे
9420255021 अध्यक्ष संभाजीनगर जिल्हा संभाजीनगर
श्री. गजानन गावंडे पाटील 9561409545 संपर्कप्रमुख संभाजीनगर जिल्हा संभाजीनगर
श्री. शिवाजी
विश्वनाथ गाडे
9730892750 संघटक संभाजीनगर जिल्हा संभाजीनगर
श्री. शुभम
पाटील
8411056842 संघटक संभाजीनगर जिल्हा संभाजीनगर
श्री. संजय
बंडोपंत योगी
8421664050 संघटक संभाजीनगर शहर संभाजीनगर
श्री. वैभव
प्रकाश किरगत
9049601008 संपर्कप्रमुख खुलताबाद संभाजीनगर
श्री. प्रशांत
कैलास पाटील
7588642181 संपर्कप्रमुख गंगापूर संभाजीनगर
श्री. निलेश
देविदास गावंडे
9011817479 संघटक गंगापूर संभाजीनगर
श्री. डॉ. पवन
ब्रम्हगिरी गिरी
9764199125 अध्यक्ष कन्नड संभाजीनगर
श्री. अविनाश
हरिश्चंद्र माहोर
9421252289 संपर्कप्रमुख फुलंब्री तालुका संभाजीनगर
बुलढाणा जिल्हा 
श्री. सचिन बबनराव बाहेकर 7588846473 संपर्कप्रमुख बुलढाणा जिल्हा बुलढाणा
श्री. सुरज किरणराव
कामटकर
8805912813 संपर्कप्रमुख बुलढाणा शहर बुलढाणा
चंद्रपूर जिल्हा
श्री. चेतन देवतळे 9403917214 संपर्कप्रमुख चंद्रपूर जिल्हा चंद्रपूर
श्री. समीर भोयर 9923189605 संपर्कप्रमुख नागभीड चंद्रपूर
नांदेड जिल्हा 
श्री. प्रशांत शिंदे 9763117234 संपर्कप्रमुख नांदेड जिल्हा नांदेड
श्री. प्रकाश
पाटील
7038501500 कार्याध्यक्ष नांदेड जिल्हा नांदेड
 धाराशिव जिल्हा 
श्री. बाळासाहेब हरिदास
पवार
7709293471 अध्यक्ष धाराशिव जिल्हा धाराशिव
श्री. दिगंबर
बापू देवळकर
9881355467 अध्यक्ष भूम तालुका धाराशिव
श्री. अविनाश सुग्रीव
डिकले
9403664453 अध्यक्ष कळंब धाराशिव
सोलापूर जिल्हा
श्री. संदिप तुपे 9403974808 अध्यक्ष सोलापूर जिल्हा सोलापूर
श्री. राजकुमार सोनकांबळे 9604616727 संपर्कप्रमुख सोलापूर जिल्हा सोलापूर
श्री.
गोविंद  नागनाथ सुरवसे
9860163573 संपर्कप्रमुख उत्तर सोलापूर
तालुका
सोलापूर
श्री. सागर
शंकर चवरे
8411990102 संघटक माढा तालुका सोलापूर
कोल्हापूर जिल्हा
श्री. शशिकांत कलगोडा
पाटील
9970466467 संपर्कप्रमुख शिरोळ तालुका कोल्हापूर
श्री. अनिल सकपाळ 9595303683 संपर्कप्रमुख हातकनंगले कोल्हापूर
श्री. बाबासाहेब जाधव 9637256664 संपर्कप्रमुख पन्हाळा कोल्हापूर
सातारा जिल्हा
श्री. सुहास घोरपडे 9975451657 संपर्कप्रमुख सातारा जिल्हा सातारा
श्री. तुषार तुळशीदास
सुतार
9673280684 अध्यक्ष सातारा तालुका सातारा
श्री. सुनील तुकाराम जाधव 9766956461 संपर्कप्रमुख सातारा तालुका सातारा
श्री. राहुल गोडसे 9004214959 अध्यक्ष सातारा शहर सातारा
श्री. दादासो उदुगडे
पाटील
9561730890 अध्यक्ष पाटण तालुका सातारा
श्री. किरण नामदेव कदम 9665280665 संपर्कप्रमुख माण तालुका सातारा
श्री. कुमार वसंत गुरव 7588203786 अध्यक्ष खटाव तालुका सातारा
श्री. विनायक अधिकारराव
लवंड
8855848935 संपर्कप्रमुख खटाव तालुका सातारा
श्री. धीरज बापूराव
गायकवाड
9730156535 संघटक खटाव तालुका सातारा
रायगड जिल्हा
श्री. समाधान यंका साबळे 8983953295 संपर्कप्रमुख रायगड जिल्हा रायगड
श्री. राजेश शरद मपारा 9423093693 उपाध्यक्ष रायगड जिल्हा रायगड
श्री. प्रतिक
प्रकाश ठाणगे
8237327393 संपर्कप्रमुख कर्जत तालुका रायगड
श्री. भाविक
शरद ठोंबरे
7350738592 संपर्कप्रमुख कर्जत तालुका रायगड
श्री. शुभम
भगवान बोराडे
9561456336 संघटक कर्जत तालुका रायगड
श्री. स्वनिल
यशवंत म्हसे
9730291918 संघटक कर्जत तालुका रायगड
श्री. पंकज
पवार
9021356859 अध्यक्ष महाड शहर रायगड
श्री.
सिद्धार्थ सुर्वे
8087333678 संपर्कप्रमुख महाड शहर रायगड
श्री. सुरेंद्र
प्रकाश साळुंखे
9096214977 संघटक रोहा तालुका रायगड
श्री. योगेश
विष्णू सणस
8767664268 संपर्कप्रमुख पोलादपूर तालुका रायगड
श्री. आशिष
निळकंठ पालांडे
8793363327 संपर्कप्रमुख सुधागड तालुका रायगड
श्री. मयूर
पोखरकर
9011882303 अध्यक्ष खालापूर तालुका रायगड
श्री. समीर
सदानंद घोसाळकर
8055001789 उपाध्यक्ष खालापूर तालुका रायगड
श्री. अक्षय
एकनाथ पिंगळे
8446664496 संपर्कप्रमुख खालापूर तालुका रायगड
श्री. निलेश
बाळकृष्ण ठाकूर
9702999795 संपर्कप्रमुख उरण तालुका रायगड
श्री. अभिषेक जयदेव ठाकूर 9773238026 संघटक उरण तालुका रायगड
श्री. विठ्ठल नागनाथराव
ममताबादे
9702751098 माहिती तंत्रज्ञान प्रमुख उरण तालुका रायगड
श्री. ज्ञानदेव महादेव
म्हात्रे
8451855858 संपर्कप्रमुख पनवेल तालुका रायगड
रत्नागिरी जिल्हा
श्री. संजोग सतीश विलणकर 7507742027 अध्यक्ष रत्नागिरी जिल्हा रत्नगिरी
श्री. रोहन अनंता भरणकर 9768576268 संपर्कप्रमुख रत्नागिरी जिल्हा रत्नगिरी
श्री. नयन चांदोरकर 8983486260 संपर्कप्रमुख गुहागर रत्नगिरी
सांगली जिल्हा
श्री. संतोष रामचंद्र
भोसले
9622803280 संपर्कप्रमुख सांगली जिल्हा सांगली
श्री. शरद संभाजी भोसले 9640004275 संघटक तासगाव तालुका सांगली
श्री. सचिन किसन भोसले 9503411839 संघटक तासगाव तालुका सांगली
लातूर जिल्हा
श्री. चंद्रकांत रंगनाथराव
साबदे
9767998824 संपर्कप्रमुख लातूर जिल्हा लातूर
श्री. ओमप्रकाश सुर्यकांत
झुरळे
9860335202 अध्यक्ष लातूर जिल्हा लातूर
अमरावती जिल्हा 
श्री. शुभम राजेंद्र
भोकरे
9881234126 अध्यक्ष अमरावती जिल्हा अमरावती
भंडारा जिल्हा 
श्री. मधुकर संपत देशमुख 9423177065 संघटक भंडारा शहर भंडारा
जळगाव जिल्हा
श्री. शुभम चव्हाण 9579990666 संपर्कप्रमुख जळगाव जिल्हा जळगाव
श्री. विवेक
रणदिवे
9423489489 अध्यक्ष चाळीसगाव जळगाव
श्री. बन्सी
जोशी
9561646646 संपर्कप्रमुख चाळीसगाव जळगाव
श्री. किरण
घोरपडे
8657337489 युवाध्यक्ष चाळीसगाव जळगाव
श्री. विनोद
धनंजय जाधव
9766781488 संघटक भुसावळ तालुका जळगाव
श्री. सौरभ
अभिमन्यू चौधरी
9595333836 संघटक रावेर तालुका जळगाव
श्री.
ज्ञानेश्वर राजेंद्र चौधरी
9561053534 संघटक रावेर तालुका जळगाव