वाघेरा किल्ला – Vaghera Fort
किल्ल्याचा प्रकार: गिरीदुर्ग
डोंगररांग: त्र्यंबकेश्वर
श्रेणी: मध्यम
जिल्हा: नाशिक
तालुका: त्र्यंबकेश्वर
म्हसरूळकडून एक रस्ता थेट वाघेरा गावापर्यंत जातो. वाघेरा हे घाटमाथ्यावरचं गाव आहे. गावाच्या समोरच एक मोठा बंधारा व जलाशय आहे. जलाशयाच्या पाठी उभा आहे उंच वाघेरा. वाघेऱ्याचे कडे थेट घाटाखाली उतरलेले आहेत. धरणाच्या पाण्यावर व सुपीक जमिनीवर शेती करणाऱ्या गावकऱ्यांना वाघेरा किल्ल्याचा रस्ता विचारायचा.
वाघेरा जलाशयाचा बांध उजवीकडे जिथे वाघेऱ्याच्या सोंडेला चिकटलेला वाटतो, त्या डोंगरधारेवरून गडावर चढाई करायची. घाटाखाली उतरलेल्या गडाच्या उंचच उंच कातळभिंती उजवीकडे ठेवत गडाची माची गाठायची. अवजड सामान बरोबर नसल्यास माची गाठायला एक तास पुरेसा आहे. माचीवरून वाघेऱ्याचा उंच सुळकेवजा उंचवटा, गडमाथा दिसतो. दहा मिनिटांच्या सोंडेवरील सपाट चालीनंतर गडाच्या सुळकेवजा गडमाथ्याला भिडायचं. इथे पाण्याची कोरडी टाकी आहेत. इथून गडमाथा गाठायला दोन वाटा आहेत. गडमाथा डावीकडे ठेवत वळसा घालून चढणारी निसरडी वाट अथवा सोपं १० फुटांचं प्रस्तरारोहण करून सरळ वर चढणारी कातळाची वाट. कोणत्याही वाटेने गडाचा सुळकेवजा माथा गाठता येतो. तिथे उघड्यावर शिवलिंग आहे. येथून अंजनेरी, ब्रह्मगिरी आणि आजुबाजूचा परिसर न्याहाळता येतो.
वाघेरा गावातून गडमाथा गाठायला आणि स्थलदर्शनासाठी दोन तास पुरेसे आहेत.
गडावर पाणी नसल्याने वा सावलीसाठी झाड नसल्याने सोबत पिण्याचे पाणी बाळगावे.