पन्हाळगड दुर्गसंवर्धन मोहीम

किल्ले पन्हाळगड दुर्गसंवर्धन मोहीम दि.५/५/२०१९ रोजी पार पडली यामध्ये शिवकालीन हत्ती बांधण्याची जागा, छत्रपती संभाजी महाराज मंदिर व एक विहीर स्वच्छता करण्यात आली. इथून पुढच्या काळात महिन्याच्या एक सोमवारी अखंडपणे पन्हाळगडावर मोहीम चालू राहील. सह्याद्री प्रतिष्ठान, कोल्हापूर ( ९६८९०१७७३३) घेतला वसा दुर्गसंवर्धन चळवळीचा