किल्ले कुलाबा तोफ संवर्धन मोहीम

कित्येक वर्षे दगडाखाली व समुद्राच्या पाण्याखाली झिजत गेलेल्या तोफेस काल सह्याद्रीच्या मावळ्यांनी अनंत कष्टांनी मोकळा श्वास दिला. ओहोटी व भरती या मधील ६ तासात हे काम करण्यात आले. लवकरच तीला कुलाबा किल्ल्यात मानाचं स्थान प्राप्त सह्याद्रीचे दुर्गसेवक मिळवून देणार. कुलाबा किल्ल्याच्या दर्या दरवाजापासून सुमारे ३०० मीटर अंतरावर कांही वर्षापुर्वी तेथे Read more…