पदाधिकारी

सह्याद्री प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, पदाधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक
पदाधिकारी नाव  संपर्क  पद  विभाग  जिल्हा
श्री. श्रमिक गोजमगुंडे ९९२२८८७७६७ संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. संजय केळकर (आमदार) ८१०८९११७९९ कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र
महाराष्ट्र प्रदेश
श्री. गणेश दत्ताराम रघुवीर ९७७३६९४८७७ अध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. प्रविण शिर्के ९६७३३३७७८५ कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. सचिन शेडगे ९१७५७५१२७३ कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. दिलिप वासुदेवराव रिंगणे ९१५८३६६८६६ उपाध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री सदानंद बबनराव पिलाने ७३८५२४३४०५ उपाध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. श्रेष्ठ चंद्रशेखर गोजमगुंडे ९८२२८४८०८० कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. निलेश हनुमंत जेजुरकर ७३८७४९४५०० कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र
श्री. गणेश सुरेश खुटवड ९५४५९५२४२९ सचिव महाराष्ट्र
श्री. गौरव शामकांत शेवाळे ९६८९०१७७३३ संपर्कप्रमुख महाराष्ट्र
श्री. कैलास नामदेव ओव्हळकर ८५५४८४६२२६ सह-संपर्कप्रमुख महाराष्ट्र
श्री. गणेश दत्ताराम रघुवीर ९७७३६९४८७७ अध्यक्ष दुर्गसंवर्धन मोहीम महाराष्ट्र
श्री. राकेश पोटफोडे ९९२२०५१०९८ प्रमुख सल्लागार दुर्गदर्शन मोहीम महाराष्ट्र
श्री. त्रिवेद शांताराम डुंबरे ७९७२१३३१३७ प्रचारप्रमुख महाराष्ट्र महाराष्ट्र
विभागीय पदाधिकारी
श्री. विनय राजाराम कातळकर ९८६७३८२३४१ कोकण
श्री. दिलीप गणसिंग घोरपडे ९७६३९५५७१६ उत्तर महाराष्ट्र
श्री. सचिन बबनराव बाहेकर ७५८८८४६४७३ विदर्भ
श्री. सुदर्शन कालिदास गोरे ९८२३५२२४९९ मराठवाडा
श्री. प्रशांत काकडे ८९५६४३४४४२ पश्चिम महाराष्ट्र
पुणे जिल्हा
श्री. सुशांत मोकाशी ७०५८३४९७९१ पुणे पुणे
श्री. अमित विष्णू जाचक ९९२३३३९८९६ मावळ पुणे
श्री. प्रतिक जाधव ९१४५१७४८२१ खेड पुणे
श्री. दत्तात्रय कुंजीर ९८५०१४२६०७ मुळशी पुणे
श्री. विवेक अरुण पापडे ९८८१६४४४१४ जुन्नर पुणे
मुंबई प्रांत
श्री. रोहित देशमुख ९८७०३३३३८२ मुंबई प्रांत मुंबई प्रांत
श्री. अतुल पडवळ ८२६८८८३०९१ मुंबई प्रांत मुंबई प्रांत
श्री. अभिषेक अंकुश गोळे ८६००५५३०५४ मुंबई प्रांत मुंबई प्रांत
श्री. भरत मनोहर मोरे ९०८२००१०४५ मुंबई प्रांत मुंबई प्रांत
श्री. नितीन बबन शेंडगे ९७६९५४८९९९ मुंबई प्रांत मुंबई प्रांत
नवी मुंबई जिल्हा
श्री. हरेश विठ्ठल जाधव ८१०८८५२६९४ नवी मुंबई नवी मुंबई
श्री. विशाल बागल ९७६८८४६०६९ नवी मुंबई नवी मुंबई
श्री. विशाल साबळे ९००४२१४९५९ नवी मुंबई नवी मुंबई
ठाणे जिल्हा
श्री. महेश विनेरकर ८४२५९३५५५५ ठाणे ठाणे
श्री. राहुल महाजन ९१६७५१७१६४ कल्याण ठाणे
श्री. अजिंक्य अनंत हरड ९६२३५८५३०९ मुरबाड ठाणे
श्री. नरेश रमेश विशे ७७५७९३८०९४ मुरबाड
नाशिक जिल्हा
श्री. अजिंक्य अरुण महाले ९६२३३३७२७१ नाशिक जिल्हा नाशिक
श्री. साईनाथ सरोदे ९४०३२५८३१६ नाशिक जिल्हा नाशिक
अहमदनगर जिल्हा
श्री. दिलीप सोनावणे ७५८८०९३३२५ अहमदनगर जिल्हा अहमदनगर
श्री. डॉ. रमेश महादेव वामन ९४२३२३१५९३ अहमदनगर जिल्हा अहमदनगर
श्री. शंकर शिंदे ७७०९२४१५९७ अहमदनगर जिल्हा अहमदनगर
श्री. अमित कुलकर्णी ९०२८८२८१५० अहमदनगर जिल्हा अहमदनगर
बीड जिल्हा
श्री. निलेश भाटे ९५११०८७९९९ बीड जिल्हा बीड
अकोला जिल्हा
श्री. ओमप्रकाश देशमुख ९४०५८८४४३१ अकोला जिल्हा अकोला
श्री. विशाल इचे ९०२८९४९७५७ अकोला जिल्हा अकोला
संभाजीनगर जिल्हा
श्री. डॉ. प्रशांत पोपटराव पंडूरे ९४२०२५५०२१ संभाजीनगर जिल्हा संभाजीनगर
श्री. पवन ब्रम्हगिरी गिरी ९६३७४७४७४६ संभाजीनगर जिल्हा संभाजीनगर
बुलढाणा जिल्हा
श्री. सचिन बबनराव बाहेकर ७५८८८४६४७३ बुलढाणा जिल्हा बुलढाणा
श्री. सुरज किरणराव कामटकर ८८०५९१२८१३ बुलढाणा शहर बुलढाणा
चंद्रपूर जिल्हा
श्री. निमेश मानकर ९८२२७२९१५८ चंद्रपूर चंद्रपूर
नांदेड जिल्हा
श्री. प्रशांत शिंदे ९७६३११७२३४ नांदेड जिल्हा नांदेड
 धाराशिव जिल्हा
श्री. बाळासाहेब हरिदास पवार ७७०९२९३४७१ धाराशिव जिल्हा धाराशिव
सोलापूर जिल्हा
श्री. सिद्धेश्वर सत्यवान गाडे ९९२२९१४५३३ सांगोला तालुका सोलापूर
श्री. सागर शंकर चवरे ८४११९९०१०२ माढा तालुका सोलापूर
कोल्हापूर जिल्हा
श्री. गणेश महादेव मांगले ८४२४८५०१०७ कोल्हापूर कोल्हापूर
सातारा जिल्हा
श्री. किरण नामदेव कदम ९६६५२८०६६५ संपर्कप्रमुख माण तालुका सातारा
श्री. कुमार वसंत गुरव ७५८८२०३७८६ अध्यक्ष खटाव तालुका सातारा
रायगड जिल्हा
श्री. रमेश शिर्के ८७७९११२९७३ रायगड रायगड
श्री. ज्ञानदेव महादेव म्हात्रे ९८१९०८३१३१ रायगड रायगड
श्री. सतिश हातमोडे ७३०३२२२३२० पनवेल रायगड
श्री. भाविक शरद ठोंबरे ७३५०७३८५९२ कर्जत रायगड
श्री. आशिष निळकंठ पालांडे ८७९३३६३३२७ सुधागड तालुका रायगड
श्री. अभिषेक जयदेव ठाकूर ९७७३२३८०२६ उरण तालुका रायगड
रत्नागिरी जिल्हा
श्री. नंदन रामचंद्र कुळकर्णी ९१३०११८८०० रत्नागिरी रत्नगिरी
श्री. नंदकुमार साळवी ९९७५८४६४६३ रत्नागिरी रत्नगिरी
सांगली जिल्हा
श्री. संतोष रामचंद्र भोसले ७७९९२८१५७० सांगली सांगली
श्री. जगदीश जगदाळे ९६२३६२६२९३ सांगली सांगली
लातूर जिल्हा
श्री. चंद्रकांत रंगनाथराव साबदे ९७६७९९८८२४ लातूर जिल्हा लातूर
श्री. ओमप्रकाश सुर्यकांत झुरळे ९८६०३३५२०२ लातूर जिल्हा लातूर
जळगाव जिल्हा
श्री. शुभम चव्हाण ९५७९९९०६६६ जळगाव जळगाव
श्री. विवेक रणदिवे ९४२३४८९४८९ चाळीसगाव जळगाव
श्री. शरद श्रीराम पाटील ७८७५५१०८७५ चाळीसगाव जळगाव