कर्हेगड किल्ला – Karhegad
किल्ल्याचा प्रकार: गिरिदुर्ग
चढाईची श्रेणी: मध्यम
ठिकाण: नाशिक, नामपूर, कर्हेगाव
तालुका: सटाणा
कर्हेगड हा महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक जिल्ह्यातील किल्ला आहे. नाशिक सटाणा तालुका हा भाग पूर्वी बागलाण म्हणून ओळखला जात असे. आजही अनेकदा याचा उल्लेख बागलाण असा केला जातो.सटाणा या तालुक्याच्या गावाच्या ईशान्येकडे नामपूर हे गाव आहे. या नामपूरच्या वाटेवर कर्हे नावाचे लहानसे गाव आहे. या गावाजवळच कर्हेगडाचा किल्ला आहे. हा किल्ला स्थानिक लोकांना अपरिचित आहे. स्थानिक लोक याला भवानीचा डोंगर म्हणून ओळखतात. कागदपत्रांमधील माहितीच्या आधारे १९८७ साली घेतलेल्या एका शोध मोहिमेमध्ये कर्हेगडाचे स्थान निश्चित करण्यात यश मिळाले. याच मोहिमेदरम्यान या भागात दुंधागड आणि अजमेर हेसुद्धा किल्ले असल्याचे समजले.गडावरील पहाण्यासारखी ठिकाणेकर्हेगडाच्या माथ्याखाली कातळामध्ये खोदलेल्या काही पायऱ्यांवरून आपण माथ्यावर दाखल होतो. कर्हेगडाचा माथा लहानसा आहे. माथ्यावर घरांच्या जोत्याचे अवशेष आढळतात. कातळात कोरलेली पाण्याची टाकी आहेत. या टाक्यांमध्ये शेवाळे वाढलेले असते. काही वेळेस ती कोरडीही पडलेली असतात. माथ्याच्या पश्चिम अंगाला कातळात गुहा आहेत. कर्हेगडाच्या माथ्यावरून साल्हेर, सालोटा, मुल्हेर, मोरागड, रतनगड, तांबोळ्या, मांगी – तुंगीचे सुळके, सिष्ठा, देरमाळ, पिसोळ, अजमेर तसेच दुंधागड दिसतात. स्वच्छ हवेत अंजठा-सातमाळा रांगेचेही येथून दर्शन होते.कर्हेगडाच्या पायथ्यापासून देवळाणे हे गाव सात-आठ कि.मी. अंतरावर आहे. देवळाणे गावामध्ये प्राचीन असे शिवमंदिर आहे. या शिवमंदिरावरील काही शिल्पे प्रेक्षणीय आहेतकसे जालसटाणाहून मुलाणेमार्गे दोधेश्वर येथील मंदिराजवळ पोहोचता येते. सटाणापासून १२ ते १३ कि.मी. अंतरावर दोधेश्वराचे मंदिर डोंगराच्या सानिध्यात उभे आहे. या निसर्गरम्य परिसरापासून २-३ किलोमीटरवर कर्हेगडाचा पायथा आहे. कर्हेगडाच्या उत्तरेकडे उतरलेल्या डोंगरदांड्यावरुनच किल्ल्यावर जाण्याचा मार्ग आहे.