#_कोथळीगड

।। कष्ट सह्याद्रीच्या मावळ्यांचे ।।
भर उन्हात पुर्णपणे इतिहासाने विसरलेली दगडाखाली दबल्या गेलेली अंदाजे पाऊण ते एक टन वजन असलेली तोफ मातीतून बाहेर काढून तब्बल १०० फूट उंचावर सह्याद्रीच्या ६० मावळ्यांनी ५ तासांच्या अथक परिश्रमानंतर तहान व भुकेची तमा न बाळगता कडक उन्हामद्धे तोफेस मानाच्या स्थानी बसविले.

सहभागी सर्व दुर्गसेवकांचे खूप खूप

सह्याद्री प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र
घेतला वसा दुर्गसंवर्धन चळवळीचा


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *